LouisCard - Ogólne warunki

Po zarejestrowaniu si臋 jako posiadacz karty LouisCard - Twoja karta zostanie bezzw艂ocznie wys艂ana poczt膮 - mo偶esz korzysta膰 ze wszystkich us艂ug obj臋tych naszym programem LouisCard. Nie dotyczy to odsprzeda偶y komercyjnej oraz klientów klubowych. Zastosowanie maj膮 nast臋puj膮ce uregulowania, na które posiadacz karty LouisCard wyra偶a zgod臋 podczas sk艂adania wniosku o rejestracj臋 i wydanie karty LouisCard i/lub przy pierwszym u偶yciu karty:

1. System punktów LouisCard

W przypadku punkt贸w LouisCard rozr贸偶nia si臋 punkty rabatowe LouisCard oraz punkty partnerskie LouisCard. Zdobyte punkty LouisCard zostaj膮 automatycznie przypisane do konta klienta posiadacza LouisCard. Warunkiem koniecznym podczas dokonywania zakup贸w w jednym z naszych oddzia艂贸w jest okazanie przez klienta jego karty LouisCard przy kasie, przed rozpocz臋ciem procesu kasowania, poniewa偶 po jego zako艅czeniu nie ma mo偶liwo艣ci naliczenia punkt贸w. W przypadku zam贸wienia przez telefon, list lub w naszym sklepie internetowym numer klienta musi zosta膰 podany podczas sk艂adania zam贸wienia, aby mo偶na by艂o otrzyma膰 punkty LouisCard. Punkty LouisCard zostan膮 w takim przypadku r贸wnie偶 automatycznie dopisane do konta klienta.

2. Punkty rabatowe LouisCard

Za ka偶de pe艂ne 1,- euro wydane podczas zakupów w jednym z naszych oddzia艂ów lub w sprzeda偶y wysy艂kowej do konta klienta posiadacza karty LouisCard dopisane zostaj膮 2 punkty rabatowe. Jeden punkt rabatowy ma warto艣膰 0,01 euro.

3. Punkty partnerskie LouisCard

Firmy partnerskie LouisCard mog膮 przyznawa膰 posiadaczowi karty punkty partnerskie w przypadku korzystania z ich us艂ug. Punkty partnerskie s膮 zapisywane na koncie punktowym posiadacza karty LouisCard i przedstawiaj膮 tak膮 sam膮 warto艣膰 jak punkty rabatowe LouisCard (1 punkt = 0,01 euro).

4. Okres rozliczeniowy, rozliczanie punkt贸w LouisCard

Okres rozliczeniowy trwa 6 miesi臋cy i rozpoczyna si臋 z chwil膮 wydania karty LouisCard. Gdy klient osi膮gnie w jednym okresie rozliczeniowym 750 punktów, na koniec okresu rozliczeniowego przesy艂amy mu informacj臋 o jego aktualnym stanie konta punktowego wraz z przejrzystym wyci膮giem z konta. Rozliczone punkty s膮 tam wskazane jako 艣rodki na koncie; podczas nast臋pnych zakupów zostan膮 one automatycznie odliczone od kwoty zakupu. Jednocze艣nie stan konta punktowego klienta zostaje wyzerowany i mo偶na zacz膮膰 jego uzupe艂nianie o odpowiednie punkty w nowym okresie rozliczeniowym, zw艂aszcza przyznawane za dokonane zakupy. Nie ma mo偶liwo艣ci wyp艂aty 艣rodków wykazanych w rozliczeniu zgodnie z wyci膮giem z konta. Wszelkie zastrze偶enia dotycz膮ce poprawno艣ci i kompletno艣ci stanu konta punktowego musz膮 zosta膰 nam zg艂oszone na pi艣mie w terminie jednego miesi膮ca od otrzymania wyci膮gu z konta. Warunkiem zg艂oszenia zastrze偶e艅 jest przed艂o偶enie odpowiednich paragonów lub faktur w oryginale.

5. Przepadek 艣rodk贸w w euro

Na wykorzystanie 艣rodk贸w zgromadzonych na karcie LouisCard jej posiadacze maj膮 3 pe艂nych miesi臋cy od daty danego wyci膮gu z konta. Informacja dotycz膮ca terminu wykorzystania 艣rodk贸w umieszczana jest na wyci膮gu. Wykorzystanie 艣rodk贸w nast臋puje w drodze automatycznego rozliczenia 艣rodk贸w podczas jednego lub kilku zakup贸w dokonywanych przez klienta. 艢rodki w euro niewykorzystane w tym okresie rozliczeniowym przepadaj膮 automatycznie.

Je偶eli znany jest nam adres poczty elektronicznej posiadacza karty, na oko艂o 4 tygodnie przed up艂ywem terminu wykorzystania 艣rodków wysy艂amy monit dotycz膮cy czasu pozosta艂ego na wykorzystanie zgromadzonych 艣rodków w euro.

6. Minimalny stan konta punktowego

Do rozliczenia punktów wymagane jest zgromadzenie minimum 750 punktów LouisCard (pkt 5). Je艣li posiadacz karty LouisCard w ci膮gu okresu rozliczeniowego wynosz膮cego 6 miesi臋cy nie zgromadzi na karcie LouisCard 750, konto klienta nie zostanie rozliczone oraz nie zostanie wys艂ane powiadomienie. Zebrane do tej pory punkty b臋d膮 oczekiwa膰 do momentu, gdy posiadacz karty LouisCard zbierze co najmniej 750 punktów, a jego konto klienta b臋dzie mog艂o by膰 rozliczone w najbli偶szym terminie rozliczenia. Po dokonaniu rozliczenia, w kolejnym okresie rozliczeniowym mo偶na ponownie rozpocz膮膰 uzupe艂nianie konta punktami, zw艂aszcza przyznawanymi za dokonane zakupy.

7. Partnerzy LouisCard

Celem LouisCard jest zaoferowanie jej posiadaczowi najwy偶szej mo偶liwej warto艣ci dodanej, na przyk艂ad wykraczaj膮cej poza us艂ugi 艣wiadczone przez nasz膮 firm臋. W tym celu nawi膮zujemy wspó艂prac臋 ze sprawnymi firmami partnerskimi, o dzia艂alno艣ci i us艂ugach których szczegó艂owo informujemy w naszym katalogu / sklepie internetowym. Je偶eli przyznanie posiadaczowi karty LouisCard korzy艣ci oferowanych przez firmy partnerskie wymaga przekazania po weryfikacji z naszej strony nazwiska i adresu posiadacza karty LouisCard firmie partnerskiej, posiadacz LouisCard wyra偶a zgod臋 na powy偶sze podczas sk艂adania wniosku o rejestracj臋 i wydanie LouisCard i/lub przy pierwszym u偶yciu karty. Nasze firmy partnerskie mog膮 jednak wykorzystywa膰 te dane wy艂膮cznie w celu realizacji korzy艣ci na rzecz posiadacza karty LouisCard i tylko w zwi膮zku z ni膮; zobowi膮zujemy do tego nasze firmy partnerskie. Wszelkie us艂ugi 艣wiadczone przez firmy partnerskie LouisCard s膮 z naszej strony us艂ugami dobrowolnymi, za które nie ponosimy odpowiedzialno艣ci prawnej. Je偶eli z us艂ugami tymi zwi膮zane s膮 szczególne warunki lub ograniczenia, poinformujemy o tym klienta w niezb臋dnym zakresie.

8. Stornowanie punkt贸w

Je偶eli posiadacz karty LouisCard anuluje zakup, np. dokonuj膮c zwrotu, odst臋puj膮c, uniewa偶niaj膮c czy kwestionuj膮c umow臋 itp., a na koncie klienta posiadacza karty LouisCard zarejestrowane zosta艂y ju偶 punkty przys艂uguj膮ce za ten zakup, zachowujemy prawo do stornowania tych punktów; powy偶sze dotyczy zarówno przypadków nieprawid艂owych operacji po naszej stronie, jak i niew艂a艣ciwego wykorzystania karty LouisCard.

9. Blokada karty LouisCard

W przypadku zaistnienia wa偶nej przyczyny, np. niew艂a艣ciwego u偶ycia karty LouisCard, w dowolnym momencie mamy prawo 偶膮dania jej zwrotu oraz do jej zablokowania.

10. Zmiany warunk贸w korzystania z karty LouisCard

O wszelkich zmianach lub uzupe艂nieniach niniejszych warunków korzystania z karty LouisCard powiadomimy jej posiadacza na pi艣mie. Uznaje si臋 je za przyj臋te, je偶eli posiadacz karty LouisCard nie zg艂asza w odniesieniu do nich sprzeciwu lub po otrzymaniu powiadomienia w dalszym ci膮gu u偶ywa karty. Posiadacz karty LouisCard jest zobowi膮zany do wniesienia sprzeciwu w ci膮gu jednego miesi膮ca od powiadomienia o zmianie/uzupe艂nieniu; powy偶sze skutkuje utrat膮 wa偶no艣ci jego karty LouisCard. Na wymienione konsekwencje zwrócimy uwag臋 posiadacza karty LouisCard w momencie powiadamiania go o zmianach/uzupe艂nieniach warunków korzystania z karty LouisCard. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania 艣wiadczenia lub zmiany wszelkich us艂ug zwi膮zanych z kart膮 LouisCard, w szczególno艣ci systemem punktowym LouisCard, z zachowaniem odpowiedniego terminu, a w przypadku zaistnienia wa偶nych powodów (np. zmian w prawie) równie偶 bez zachowania takiego terminu.

11. Wniosek o wydanie karty LouisCard

W ramach wniosku o wydanie karty LouisCard wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie swoich danych do cel贸w marketingowych. Za po艣rednictwem naszego newslettera e-mail przesy艂amy informacje o stanie konta punktowego, ofertach, kuponach/bonach rabatowych itd.

Twoje dane pozostaj膮 w Louis i nie b臋d膮 ani sprzedawane, ani wynajmowane. Odwo艂anie w dowolnym momencie zgody na otrzymywanie reklam za po艣rednictwem poszczeg贸lnych medi贸w reklamowych lub poczty elektronicznej poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na adres service@louis.eu bez podania przyczyn.

12. Ochrona danych

Przechowujemy dane niezb臋dne do przyznania i rozliczania wszystkich us艂ug zwi膮zanych z kart膮 LouisCard. Wszystkie dane osobowe s膮 oczywi艣cie traktowane poufnie. Dane klientów przetwarzamy w celu realizacji programu klienta LouisCard. S膮 to dobrowolnie podane informacje osobiste (art. 6 ust. 1f RODO), dane kontaktowe wymagane do uczestnictwa (dane oznaczone jako pola obowi膮zkowe*) oraz opcjonalne dane w zg艂oszeniu LouisCard (art. 6 ust. 1a RODO). Masz prawo nie wyrazi膰 zgody na wykorzystywanie swoich danych w celach marketingowych b膮d藕 w ramach bada艅 rynkowych lub bada艅 opinii publicznej bez podania przyczyn.

Stan na: 05/2023

SearchWishlistUser AccountCartArrow LeftArrow RightArrow Right ThinIcon HomeIcon HomeMenuArrowCaret DownCloseResetVISAmatercardpaypalDHLHermesCheckCheck-additionalStarAdd to Shopping Cartchevron-leftchevron-rightSpinnerHeartSyncGiftchevron-upKlarnaGridListFiltersFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoCalendar