Ochrona Danych / Polityka prywatności

1. Warunki Ogólne

W poniższych sekcjach chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek poinformowania Cię o twoich prawach i sposobie przetwarzania danych.

Od 25.05.18 RODO jest wiążące i szczegółowo określa, jakie informacje o przetwarzaniu danych osobowych muszą być udostępniane klientom lub osobom, których dane dotyczą. Z przyjemnością wypełniamy ten obowiązek prawny.

W razie potrzeby instrukcje te są aktualizowane, publikowane na stronie www.louis.pl/datenschutz i można je wyświetlić.

2. Nazwa i adres kontrolera

Dane kontaktowe do osoby odpowiadającej za ochronę danych osobowych

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg
Niemcy

Tel.: 22 1041 667
E-Mail: service@louis.pl

(dalej: Louis).

3. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt pod adresem datenschutz@louis.de
Doradza nam i wspiera nas zewnętrzny inspektor ochrony danych, pan Wolfgang Mengel – www.das-beratung.de

4. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych ściśle przestrzegamy przepisów ustawowych. Zasadniczo przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Ciebie bezpośrednio na podstawie naszych relacji biznesowych z Tobą lub w celu rozpoczęcia współpracy.

Dzieje się tak w przypadku, gdy zawrzesz z nami umowę, poprosisz o ofertę, zamówisz nasz biuletyn, utworzysz konto klienta, weźmiesz udział w konkursie, poinformujesz nas o zmianach w Twoich danych, wyślesz do nas zapytanie lub odpowiesz na zapytania lub skargi bądź odeślesz nam zamówienie Nasi usługodawcy używają tych danych tylko do realizacji swoich zadań

Wszelkie inne wykorzystanie danych jest niedozwolone i nie jest realizowane przez żadnego z usługodawców, którym powierzamy wykonanie usługi.  

Jeśli gromadzimy dane o Tobie od osób trzecich, jest to wyraźnie wymienione w poniższych opisach operacji przetwarzania.

4.1. Przetwarzanie w celu wykonania umowy z Tobą lub w ramach środków przedumownych (art. 6 ust. 1b RODO)

4.1.1. Zamówienie

W trakcie realizacji  zamówienia gromadzimy i przechowujemy niezbędne dane osobowe w celu jego realizacji.
Dane te są osobistymi danymi podstawowymi, takimi jak: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail.  

Twoje dane zostaną przekazane dostawcom usług kurierskich w celu wysyłki towarów. Jeśli wybierzesz opcję zakupu na koncie, przeprowadzana jest kontrola kredytu.

Możemy przekazywać dane niezbędne do przetworzenia zamówienia, w tym dane niezbędne do naszego rozliczenia z naszymi dostawcami usług, firmom współpracującym z nami w tym celu.  

Mogą to być drukarnie,  firmy logistyczne, dostawcy usług e-mail, dostawcy usług personalizacji produktów lub zewnętrzni dostawcy usług płatniczych. Wszystkie dane osobowe będą traktowane jako poufne. W przypadku wyboru płatności kartą kredytową lub płatności Paypal, twoje dane zamówienia zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych w celu realizacji płatności. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Informacje służące do weryfikacji adresu klienta uzyskujemy od infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden (klienci z Niemiec i Szwajcarii), Credify Informationssysteme GmbH, Gumpendorfer Straße 21, 1060 Wiedeń (klienci z Austrii), Experian Nederland BV, Kantoorgebouw´t Schip, Verheeskade 25, 2521 BE Haga (klienci z Holandii). 

W tym celu do wymienionych przedsiębiorstw przekazujemy wymagane dane (imię i nazwisko klienta, adres i ewentualnie datę urodzenia). W przyszłości wymienione przedsiębiorstwa będą wykorzystywać te dane również w celu weryfikacji adresu lub kontroli tożsamości w odniesieniu do innych przedsiębiorstw, jak również do odpowiednich zastosowań scoringowych. Scoring jest narzędziem, które na podstawie procesów matematyczno-statystycznych pozwala obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości określonego zachowania i w tym celu wykorzystuje odpowiednie dane. Uwzględniamy przy tym zasługujące na ochronę interesy klientów.

Dokumenty zakupu są przechowywane ze względów księgowych w ustawowym okresie (6 lub 10 lat).

4.2. Przetwarzanie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1a RODO)

4.2.1. Utworzenie konta klienta i wysyłka biuletynu

Tworząc konto klienta w naszym sklepie internetowym, podaj swój adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia.  

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie Twojego konta lub transakcji. Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie danych klientów i usunięte, jeśli chcesz (patrz punkt 9).

Jeśli aktywujesz wysyłanie biuletynów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, odbywa się to za pomocą tak zwanej procedury podwójnego wyboru. Oznacza to: Przed wysłaniem pierwszego biuletynu wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem z pytaniem, czy chcesz otrzymywać nasz biuletyn. Jeśli potwierdzisz dołączony link, prześlemy ci nasz biuletyn.  

Korzystamy z narzędzia niemieckiego usługodawcy, aby wysyłać nasz biuletyn. Używamy danych osobowych związanych z korzystaniem z biuletynu, zarówno do celów statystycznych, jak i do optymalnego adresowania czytelnika w odniesieniu do informacji, produktów i usług związanych z firmą, a także do celów reklamowych naszej firmy. Możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie bezpłatnie, korzystając z linku podanego na końcu każdego biuletynu. Możesz również skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pocztą na adresy podane w punkcie 9.

4.2.2. Udział w konkursie

W konkursach wykorzystujemy Twoje dane w celu powiadamiania Cię o nagrodzie i promowania naszych ofert. Twoje dane zostaną zapisane w naszej bazie danych klientów. Szczegółowe informacje znajdują się w naszych warunkach uczestnictwa w danym konkursie.  

Przesyłając zgłoszenie do konkursu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w wyżej wymienionym celu.  

Oczywiście usuniemy twoje dane na twoją prośbę. Dane zostaną usunięte najpóźniej po trzech latach.

4.2.3. Wniosek o kartę rabatową LouisCard

Kiedy składasz wniosek o naszą kartę rabatową LouisCard, zbieramy Twoje dane podstawowe, np. Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i / lub adres e-mail i zapisz je w naszej bazie danych klientów.  

W celu wysłania karty LouisCard przekażemy twój adres naszemu usługodawcy Boyens direct mail GmbH & Co. KG z siedzibą w Marne. Twoje dane nie zostaną zapisane przez usługodawcę.

4.3. Przetwarzanie danych w ramach równoważenia interesów ) art. 6 ust 1f RODO)

Przetwarzamy Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne poza faktyczną realizacją umowy lub żądania w celu ochrony uzasadnionych interesów nas lub stron trzecich w następujących okolicznościach:

 • Informacje na temat nadzoru wideo w naszych oddziałach,  
 • Bezpośredni kontakt reklamowy z klientem dla obecnych klientów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT w firmie
 • Zapobieganie i dochodzenie w sprawie potencjalnych przestępstw
 • Środki dalszego rozwoju usług
 • Środki zarządzania przedsiębiorstwem
 • Środki reklamowe i marketingowe, o ile nie wyrazisz sprzeciwu
 • Pseudonimowe przechowywanie danych za pomocą plików cookie

W celu zapewnienia jednolitej komunikacji z klientem i możliwości utrzymania spójnej, jednolitej bazy danych, łączymy zamówienia gości złożone przez już zarejestrowanych klientów z tym kontem klienta. Łączenie następuje w momencie, gdy wykorzystywane są dane już nam znane (np. adres e-mail, data urodzenia, kod pocztowy). Jeśli nie zgadzasz się z tą procedurą, skontaktuj się z service@louis.pl przed realizacją zamówienia.

4.3.1. Biuletyn mailowy dla obecnych klientów 

Jeśli kupiłeś od nas produkt, możemy również wysłać Ci nasz biuletyn e-mail z informacjami dla klientów. Jeżeli chcesz z niego zrezygnować, obowiązują analogiczne warunki jak w przypadku rezygnacji i wysyłki, wymienione w punkcie 4.2.1.

4.3.2. Komunikacja z Louis (przez e-mail, telefon, formularz kontaktowy)

Jeśli skontaktujesz się z naszym wsparcie / obsługą  za pośrednictwem e-maila, telefonu lub formularza kontaktowego, możemy rejestrować  dane osobowe, takie jak: Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i / lub adres e-mail.  

Dane są wykorzystywane do porównywania zapisanych danych klientów i są wykorzystywane i przetwarzane tylko wewnętrznie przez obsługę klienta Louis.  

Dane osobowe klienta mogą być przetwarzane w celu udzielania pomocy niezbędnego wsparcia.

Microsoft Bookings:

W celu uzgadniania terminów online nasza strona internetowa stosuje usługę Microsoft Bookings (należącą do rodziny produktów Microsoft Office 365) oferowaną przez Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 (zwaną dalej: „Microsoft”). Program umożliwia rezerwację spotkania na miejscu z pracownikiem oddziału spółki Detlev Louis Motorrad- Vertriebsgesellschaft mbH. Połączenie z usługą powstaje jedynie wówczas, gdy użytkownik skorzysta z funkcji rezerwacji online poprzez kliknięcie na link lub przycisk na naszej stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub w newsletterze. W celu uzgodnienia terminu spotkania dane użytkownika wprowadzone w formularzu są przesyłane do firmy Microsoft. Więcej informacji na temat wykorzystania danych podano w Polityce prywatności Microsoft. Podstawę prawną dla przetwarzania danych w związku z usługą „Microsoft Bookings” stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO ( uzasadniony interes w przetwarzaniu danych). Uzasadniony interes wynika z naszego prawa do oferowania użytkownikom przyjaznej strony internetowej z szerokim zakresem funkcji oraz do umożliwienia im w każdej chwili, w razie potrzeby szybko i wygodnie, umówienia spotkania z naszymi pracownikami. Informujemy, iż użytkownik nie jest zobowiązany do użycia usługi Microsoft Bookings w celu uzgodnienia terminu spotkania. Osoby, które nie chcą korzystać z tej usługi, mogą skorzystać z innej możliwości nawiązania kontaktu w celu umówienia spotkania.

4.4. Odbiorcy i kategorie odbiorców, jeśli nie są już wymienieni w punkcie 4.1.1 (art. 13 ust. 1e niem. RODO)

Istnieje możliwość wymiany danych między krajami między poszczególnymi oddziałami Louis w celu realizacji zamówień / zapytań klientów.

5. Informacje o usługach transmisji danych w sklepie internetowym

Gdy wchodzisz na naszą stronę, pliki aktywności są zapisywane. Nie przypisujemy tych danych żadnej osobie. Nie łączymy również tych danych z innymi źródłami danych, ani też nie są one porównywane. Anonimowe dane są wykorzystywane wyłącznie w celu statystycznej oceny wizyty na naszej stronie internetowej. Po ocenie statystycznej dane te są usuwane.

5.1. Wykorzystywane usługi danych

Bing Ads: Ta strona korzysta z Bing Ads firmy Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; „Microsoft”).  

Bing Ads wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Ten plik cookie ma ograniczoną ważność i nie jest wykorzystywany do osobistej identyfikacji.  

Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasły, możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę.  

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służą do tworzenia statystyk sprzedaży. Sprawdzamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji.  

Jednak osobista identyfikacja tych użytkowników nie jest możliwa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu w ukierunkowanej reklamie oraz analizy efektu i skuteczności tej reklamy.  

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.  

W rezultacie nie będziesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.  

Bing został certyfikowany zgodnie z umową o ochronie danych USA-UE „Tarcza Prywatności” i tym samym zobowiązał się do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie używanych w Microsoft Bing można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Google Ads: ta strona korzysta z „Google Ads”, internetowego programu reklamowego firmy Google Inc. („Google”).  

Google Ads to śledzenie konwersji, które pomaga nam oceniać działania użytkowników. Gdy klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twoim komputerze.  

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Ponadto są ważne tylko przez określony czas. Jeśli plik cookie jest aktywny, możemy zobaczyć, że dotarłeś do naszej witryny za pomocą reklamy Google. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie.  

Oznacza to, że nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji. Tutaj dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji.  

Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkownika. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu w ukierunkowanej reklamie oraz analizy efektu i skuteczności tej reklamy.

Remarketing lub funkcja „podobnej grupy docelowej” firmy Google Inc.: Strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu lub „podobnej grupy docelowej” firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Funkcja służy do analizy zachowania i zainteresowań odwiedzających. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania ze strony internetowej, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach.  Pliki cookie służą do rejestrowania wizyt na stronie internetowej i anonimowych danych na temat korzystania z witryny. Żadne dane osobowe odwiedzających stronę nie są zapisywane.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionego interesu polegającego na kierowaniu użytkowników do witryny za pomocą reklam poprzez wyświetlanie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam reklamowych dla odwiedzających stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne witryny w sieci reklamowej Google. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych na podstawie Art. 6 (1) f RODO. Możesz trwale wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując dostępną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Jeśli następnie odwiedzisz inną witrynę w sieci reklamowej Google, zobaczysz reklamy, które najprawdopodobniej uwzględniają wcześniej dostępne produkty i obszary informacyjne. Twoje dane mogą być również przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności w przypadku przekazywania danych do USA

Alternatywnie możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie przez zewnętrznych dostawców, korzystając ze strony dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając dodatkowe informacje na temat rezygnacji, o których tam mowa. Więcej informacji na temat remarketingu Google i powiązanej deklaracji ochrony danych można znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.google.com/privacy/ads/

Google Analytics: ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny internetowej są zazwyczaj wysyłane na serwer Google przesyłane do USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja adresu IP zostanie aktywowana na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach przenieś pełny adres IP na serwer Google w USA i tam go skróć. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Ustawiony jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny: Dezaktywuj Google Analytics

Ze względu na przejrzystość chcielibyśmy zaznaczyć, że korzystamy z Menedżera tagów Google. Ten menedżer nie zbiera danych osobowych. Zamiast tego Menedżer tagów ułatwia nam integrację i zarządzanie naszymi tagami.  

Tagi to małe elementy kodu, które służą między innymi do mierzenia ruchu i zachowań użytkowników, rejestrowania wpływu reklam internetowych i kanałów społecznościowych, konfigurowania grup remarketingowych i targetowania oraz testowania i optymalizacji stron internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Menedżera tagów Google, zobacz https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Marketing Platform (wcześniej DoubleClick od Google): Ta strona nadal korzysta z internetowego narzędzia marketingowego Campaign Manager firmy Google. Campaign Manager wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, które są trafne dla użytkowników, do ulepszania raportów dotyczących skuteczności kampanii lub do zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, a tym samym może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Campaign Manager może używać identyfikatorów plików cookie do rejestrowania konwersji związanych z żądaniami reklam. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik zobaczy reklamę Campaign Managera, a następnie odwiedzi witrynę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i tam coś kupi. Według Google pliki cookie Campaign Managera nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszym poziomem wiedzy: integrując Campaign Managera, Google otrzymuje informacje, że jesteś odpowiednią częścią naszej strony internetowej wywołał lub kliknął jedną z naszych reklam. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, istnieje możliwość, że dostawca znajdzie i zapisze Twój adres IP

Ponadto wykorzystane pliki cookie Campaign Managera (DoubleClick Floodlight) pozwalają nam zrozumieć, czy wykonujesz określone działania w naszej witrynie po wywołaniu lub kliknięciu jednej z naszych reklam displayowych / wideo w Google lub na innej platformie za pośrednictwem Campaign Managera (konwersja Śledzenie). Campaign Manager używa tego pliku cookie, aby zrozumieć treść, z którą korzystałeś w naszych witrynach, abyśmy mogli później wysyłać Ci ukierunkowane reklamy.

Możesz uniemożliwić udział w tej procedurze śledzenia na kilka sposobów:

a) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, w szczególności usunięcie plików cookie stron trzecich oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych;  

b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny googleadservices.com były blokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, jeśli Usuwasz pliki cookie;  

c) dezaktywując oparte na zainteresowaniach reklamy dostawców, którzy biorą udział w kampanii samoregulacyjnej „Informacje o reklamach”, klikając link http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane, jeśli Usuń swoje pliki cookie;  

d) trwale dezaktywując w swoich przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin, możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie na temat twojego użytkowania Witryna internetowa i przetwarzanie tych danych przez Google zbiera się za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de w „Ustawieniach wyświetlania”, „Rozszerzenie dezaktywacji Campaign Managera” Ściągnij i zainstaluj.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Więcej informacji na temat Google Marketing Platform można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/ oraz ogólnie na temat ochrony danych w Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

Alternatywnie możesz odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google zgłosiło się do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a RODO

Google Maps: Integrujemy mapy usługi „Google Maps” od zewnętrznego dostawcy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, aby móc zaoferować Ci funkcję „Branch Finder”. W używanym przez nas wariancie Google Maps żadne dane osobowe, oprócz adresu IP i kodu pocztowego lub lokalizacji, nie są przesyłane do Google. Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH nie ma wpływu na to przesyłanie danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesującej prezentacji naszych ofert internetowych i ułatwia znalezienie lokalizacji oddziałów wyświetlanych w sklepie internetowym.  

Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

RichRelevance®: W celu projektowania i optymalizacji naszej strony internetowej w oparciu o potrzeby, rozwiązania i technologie RichRelevance® służą do zbierania i zapisywania anonimowych danych oraz tworzenia profili użytkowania z tych danych przy użyciu pseudonimów. Odbywa się to poprzez analizę zachowań użytkowników na podstawie produktów, które już interesowały Cię w naszym sklepie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika bez jego zgody i nie będą łączone z danymi osobowymi za pośrednictwem pseudonimu. Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w dowolnym momencie w przyszłości tutaj: Opt-Out.

RichRelevance® działa w zakresie gromadzenia i przechowywania danych zgodnie z niemieckim prawem o ochronie danych i został certyfikowany między innymi przez TÜV Saarland zgodnie z katalogiem wymagań ochrony danych V4.5 i międzynarodowym standardem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO / IEC 27000

ChannelPilot: internetowe narzędzie marketingowe Channel Pilot Solutions GmbH służy do mierzenia sprzedaży za pośrednictwem internetowych kanałów marketingowych. Korzystanie opiera się na art. 6 ust. 1 S. 1 lit. fa. RODO. ChannelPilot wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”, pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i które pozwalają na analizę twojego korzystania ze strony. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny, takie jak

Typ / wersja przeglądarki,

 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • Czas żądania serwera

Dane są zwykle przesyłane na serwer ChannelPilot w Niemczech i tam przechowywane. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę jako część ChannelPilot nie zostanie połączony z innymi danymi ChannelPilot. Ponadto adres IP ChannelPilot jest tymczasowo przechowywany tylko przez krótki okres (zwykle maksymalnie 24 godziny), a następnie nie można go rozpoznać. Tymczasowe przechowywanie odbywa się bez wyjątku w celu wykrycia możliwego oszustwa związanego z kliknięciem (wykrywanie bota).

W imieniu operatora tej witryny ChannelPilot wykorzysta  informacje do oceny wydajności połączonych internetowych kanałów marketingowych, takich jak idealo.de lub Zakupy Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić ChannelPilot gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez ChannelPilot za pomocą opcji rezygnacji dostępnej pod poniższym linkiem użyć: www.channelpilot.de/optout. Ustawiony jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w ostatnio używanej przeglądarce. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z ChannelPilot można znaleźć na stronie www.channelpilot.de/datenschutz.

Belboon: Ta strona internetowa używa plików cookie do śledzenia firmy belboon GmbH z marką belboon (www.belboon.com). Gdy odwiedzający kliknie na reklamę z linkiem partnerskim, zapisywany jest plik cookie. Firma belboon GmbH używa plików cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Ponadto belboon GmbH stosuje tzw. piksele śledzące. Umożliwiają one ocenę informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach. Informacje generowane przez cookies i tracking pixels o korzystaniu z tej strony i dostarczaniu formatów reklamowych są przekazywane na serwer belboon GmbH i tam zapisywane. Firma belboon GmbH rozpoznaje między innymi, że kliknięto na link partnerski na tej stronie. W pewnych okolicznościach belboon GmbH może przekazywać te (zanonimizowane) informacje partnerom umownym, przy czym dane nie są łączone z innymi zapisanymi danymi.

Link do naszej ochrony danych osobowych (https://belboon.com/en/privacy/)

Gromadzenie i wykorzystywanie danych śledzących można dezaktywować, klikając na następujący link:

https://x9t5he7.r.louis.nl/ts/i5543921/tsv?settrackingoptout

Po kliknięciu linku rezygnacji ze śledzenia w przeglądarce internetowej urządzenia zostanie utworzony specjalny plik cookie, który uniemożliwia śledzenie. Śledzenie zostanie ponownie aktywowane, jeśli plik cookie rezygnacji ze śledzenia zostanie usunięty.

Integracja Trustbadge Trusted Shops: Trustbadge Trusted Shops jest zintegrowany z tą witryną, aby wyświetlać naszą pieczęć zatwierdzenia Trusted Shops i zebrane opinie, a także oferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty, które dominują w kontekście równoważenia interesów. Trustbadge i reklamowane z nim usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Kolonia.

Po wywołaniu Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który np. Zawiera Twój adres IP, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcę (dane dostępowe) i dokumentuje dostęp. Te dane dostępowe nie są oceniane i są automatycznie zastępowane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Inne dane osobowe zostaną przekazane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy zdecydujesz się korzystać z produktów Trusted Shops po zrealizowaniu zamówienia lub jeśli już zarejestrowałeś się do użytku. W takim przypadku obowiązuje umowa między Tobą a Trusted Shops.

YouTube: Strona korzysta z funkcji YouTube LLC. Do osadzania filmów z YouTube. YouTube to firma powiązana z Google Inc. Aby wyświetlić zapisane filmy z YouTube na naszej stronie internetowej w iFrame, aktywowana jest opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych”. Tutaj YouTube nie zapisuje żadnych informacji o użytkownikach witryny. Gdy tylko obejrzysz wideo na naszej stronie, informacje są przesyłane do YouTube i tam przechowywane. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, swoje prawa w tym zakresie oraz opcje ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych YouTube: https://www.youtube.com/t/privacy.

Wtyczki społecznościowe: Aby chronić Twoje dane, używamy rozwiązania technicznego, które zapewnia, że przesyłanie danych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej odbywa się tylko wtedy, gdy aktywujesz wtyczki społecznościowe. W początkowym stanie naszej witryny zintegrowane wtyczki społecznościowe są dezaktywowane, więc bez aktywacji nie można nawiązać kontaktu z serwerami operatorów sieci społecznościowych. Jeśli aktywujesz wtyczki społecznościowe, wybierając przycisk sieci społecznościowej na końcu strony internetowej, wyrażasz zgodę na przesyłanie swoich danych do sieci społecznościowych. Wylogowując się wcześniej z sieci społecznościowych i usuwając zestaw plików cookie, unikasz, aby sieci społecznościowe przypisywały zgromadzone informacje o Tobie do konta użytkownika odpowiedniej sieci społecznościowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były powiązane z Twoim profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej, musisz wylogować się z sieci społecznościowej przed wejściem na naszą stronę internetową. Możesz także całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek za pomocą dodatków do przeglądarki, np. B. z blokadą skryptów „NoScript”, dostępną na stronie: noscript.net.

Ta strona używa „wtyczek społecznościowych” następujących dostawców mediów społecznościowych:

DostawcówKontaktDalsza informacja
FacebookFacebook Inc., 1601 California Ave, Palo Alto, California 94304, USA

Wszystkie informacje na temat ochrony danych Facebooka można znaleźć tutaj: http://de-de.facebook.com/about/privacy/

Facebook przesłał do Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

TwitterTwitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94043, USA

Wszystkie informacje na temat ochrony danych przez Twitter można znaleźć tutaj: https://twitter.com/privacy

Twitter zgłosił się do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

PinterestPinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, IrlandWszystkie informacje na temat ochrony danych przez Pinterest można znaleźć tutaj: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
5.2 Informacje o plikach cookie
NazwaOpisOkres ważnościDomena*PartnerzyTyp pliku cookie
sessionIdID sesji klienta, do identyfikacji jego utworzonej sesji w bazie danych Redis, utrzymywanie logowania za pomocą bazy danych Firebird, brak bezpośredniego zapisywania danychSesyjnelouis.deLouisWymagany
_vAktualnie używana wersja sklepu klienta3 godzinylouis.deLouisWymagany
mobileDetectedRozpoznawanie urządzeń (w razie potrzeby przekierowuje do domeny mobilnej)Sesyjnelouis.deLouisWymagany
userTokenAnonimowe ID użytkownika do wczytywania zapisanych danych z MongoDb (np. odział, ListSettings itd.)1 roklouis.deLouisWymagany
AUTH_API_ANONYMOUS_TOKENAnonimowe ID użytkownika do trwałego zapisywania koszyka i listy zapisanych10 latlouis.deLouisWymagany
AUTH_API_ACCESS_TOKENZależny od urządzenia token używany do zatwierdzania poprawności stanu logowania (wylogowanie, jeśli niepoprawny)Sesyjnylouis.deLouisWymagany
AUTH_API_ACCESS_TOKEN_IDAnonimowe ID do zatwierdzania tokena dostępuSesyjnylouis.deLouisWymagany
AUTH_API_REFRESH_TOKENZależny od urządzenia token, za pomocą którego można odnowić token dostępuSesyjnylouis.deLouisWymagany
PERSISTENT_LOGINToken, za pomocą którego następuje automatyczne ponowne logowanie po upływie sesji (dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik przy logowaniu zaznaczył opcję „Pozostań zalogowany”)6 miesięcylouis.deLouisWymagany
cookie-notice-acceptedKomunikat o plikach cookie został zaakceptowany/odrzucony6 miesięcy w przypadku Opt-In lub 1 miesiąc w przypadku Opt-Outlouis.deLouisWymagany
richrelevanceNoTrackW przypadku Opt-Out informacje na temat Twojego zachowania użytkownika nie będą już przesyłane do RichRelevance i nie będziesz już otrzymywać spersonalizowanych ofert.1 miesiąclouis.deRichRelevanceWymagany
myBikesW pliku cookie są zapisywane wybrane motocykle (identyfikatory)10 latlouis.deLouisWymagany
_gaAnalityczne pliki cookie od Google Analytics do rozróżniania użytkowników, które wykorzystujemy do gromadzenia danych o liczbie wizyt i ścieżce użytkownika.2 latlouis.deGoogleAnalityczne
_gidAnalityczne pliki cookie od Google Analytics do rozróżniania użytkowników, które wykorzystujemy do gromadzenia danych o liczbie wizyt i ścieżce użytkownika.24 godzinylouis.deGoogleAnalityczne
_gatAnalityczne pliki cookie od Google Analytics do rozróżniania użytkowników, które wykorzystujemy do gromadzenia danych o liczbie wizyt i ścieżce użytkownika.1 minutalouis.deGoogleAnalityczne
ajs_anonymos_idAnonimowe ID użytkownika dla https://segment.com/1 roklouis.deSegmentAnalityczne
ajs_user_id 1 roklouis.deSegmentAnalityczne
_gcl_awJest używany przez Google Conversion Linker do przechowywania danych o kliknięciach i pomaga zapewnić efektywne mierzenie konwersji.3 miesięcylouis.deGoogleMarketingowe
_gac_UA-47742825-8Ten plik cookie jest używany do rozpoznawania, czy reklama osiągnęła sukces, taki jak np. zamówienie lub prośba o kontakt.3 miesięcylouis.deGoogleMarketingowe
RichRelevanceSessionRejestruje unikalne ID, które rozpoznaje urządzenie powracającego użytkownika. 
ID jest używane do personalizacji.
6 miesięcylouis.deRichRelevanceMarketingowe
rr_rcsSłuży do personalizacji sklepu internetowego.1 roklouis.deRichRelevanceMarketingowe
_gcl_auJest używany przez Google Conversion Linker do przechowywania danych o kliknięciach i pomaga zapewnić efektywne mierzenie konwersji.3 miesięcylouis.deGoogleMarketingowe
NIDGoogle używa tych plików cookie do przechowywania preferencji klienta i dostosowywania do potrzeb klienta reklam na stronach internetowych Google na podstawie ostatnio wyszukiwanych haseł i interakcji.6 miesięcygoogle.comGoogleMarketingowe
ANIDGoogle używa tych plików cookie do przechowywania preferencji klienta i dostosowywania do potrzeb klienta reklam na stronach internetowych Google na podstawie ostatnio wyszukiwanych haseł i interakcji.1 rokgoogle.comGoogleMarketingowe
1P_JARReklamowy plik cookie od Google do śledzenia użytkownika i ukierunkowanej reklamy.1 miesiącgoogle.comGoogleMarketingowe
IDETen plik cookie jest używany przez Google Doubleclick do retargetowania, optymalizacji, zgłaszania i przyporządkowywania reklam internetowych.1 rokdoubleclick.netGoogleMarketingowe
DVGoogle używa tego pliku cookie do optymalizacji działań reklamowych10 minutgoogle.comGoogleMarketingowe
CONSENTZapisuje zgodę na pliki cookie Google Do 01.01.2038google.comGoogleWymagany
cookieZapisuje partnerów reklamowych45 dnilouis.deLouisMarketingowe
__gadsTen plik cookie jest używany przez Google Doubleclick do retargetowania, optymalizacji, zgłaszania i przyporządkowywania reklam internetowych.18 miesięcylouis.deGoogleAdsMarketingowe
tsvTen plik cookie jest ustawiany, gdy kreacja reklamowa została wyświetlona. Ten plik cookie zawiera identyfikator cookie oraz listę danych dotyczących ostatniego punktu kontaktu z reklamą - w tym znacznik czasu, URL odsyłający oraz indywidualny identyfikator dla każdej kreacji, kanału marketingowego, wydawcy i strony wydawcy.  louis.deBelboonMarketingowe
tscTen plik cookie jest ustawiany w momencie kliknięcia przez użytkownika na kreację reklamową. Ten plik cookie zawiera identyfikator cookie oraz listę danych dotyczących ostatniego kliknięcia - w tym znacznik czasu, URL odsyłający, identyfikator systemu sklepowego oraz indywidualny identyfikator dla każdej kreacji, kanału marketingowego, wydawcy i strony wydawcy. louis.deBelboonMarketingowe
trackingoptoutTen plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie na link rezygnacji, dzięki czemu śledzenie jest dezaktywowane dla tego urządzenia louis.deBelboonMarketingowe

*Domena naszych plików cookie zależy od odwiedzanej strony Louis (louis.de, louis.eu, m.louis.eu, ...)

6. Konsekwencje, jeśli Twoje dane osobowe nie zostaną podane

Twoje dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem RODO obowiązującego w UE i Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. a także wszystkich innych odpowiednich przepisów.  Potrzebujemy danych osobowych, które podajesz w celu zawarcia umowy.

Zawarcie lub świadczenie usługi lub wysyłka towarów nie jest możliwa bez podania danych osobowych!

7. Przekazywanie do państw trzecich (art. 13 + 14 ust. 1f RODO)

Przekazywanie danych osobowych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) odbywa się w sposób opisany poniżej.

Korzystamy z sieci dostarczania treści Akamai (CDN) w celu zapewnienia zawartości i równoważenia obciążenia dla naszego sklepu internetowego. Ze względu na charakter usługi Akamai dane od odwiedzających naszą stronę internetową mogą w niektórych przypadkach być przekazywane do krajów trzecich poza UE / EOG. Akamai jako dostawca usług z siedzibą w USA, dla którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony (decyzja wykonawcza (UE) 2016/1250 Komisji (Privacy Shield), zawarliśmy odpowiednią umowę w celu ochrony praw naszych klientów.

Używamy zespołów IT w Serbii i Wietnamie do niektórych usług programistycznych. Komisja Europejska nie podjęła żadnej decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony Serbii i Wietnamu, dlatego zawarliśmy umowę z usługodawcą zawierającą standardowe klauzule umowne.

W przypadku klientów, którzy uruchomili zamówienie w naszym sklepie internetowym spoza UE lub EOG, dane osobowe są przesyłane do krajów zamawiających w celu wykonania umowy z tobą, o ile jest to konieczne do przetworzenia zamówienia lub jest wymagane przez prawo.

8. Okres przechowywania (art. 13 ust. 2a RODO)

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres wymagany do osiągnięcia celu przechowywania lub zgodnie z przepisami, przepisami i wytycznymi ustawodawcy europejskiego lub przepisami krajowymi.

Jeżeli upłynie określony przez prawo okres przechowywania lub potrzeba przechowywania nie będzie już obowiązywać, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Okres przechowywania wynika z okresu obowiązywania naszych umów, z powodu ustawowych okresów przedawnienia, które zwykle trwają trzy lata zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym lub szczegółowymi wymogami kodeksu podatkowego, niemieckiego kodeksu handlowego i innych przepisów prawnych.

Jeśli chcesz usunąć swoje konto klienta, dane zostaną również całkowicie usunięte z naszych nośników danych w ciągu dziesięciu lat w ramach naszej kopii zapasowej

9. Prawa osób, których dane dotyczą (prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i sprzeciwu zgodnie z art. 13 ust. 2b RODO)

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw w dowolnym momencie. Są to zasadniczo następujące prawa:

 • Prawo do informacji (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych osobowych, poza obowiązkowym przechowywaniem danych w transakcjach biznesowych. Odpowiemy na Twoją prośbę o informacje w formie zaszyfrowanej, aby zapewnić ochronę danych.

Aby dane mogły zostać zablokowane w dowolnym momencie, dane te muszą być przechowywane w pliku blokady do celów kontrolnych. Możesz również poprosić o usunięcie danych, pod warunkiem że nie ma ustawowego obowiązku archiwizacji. Jeśli istnieje taki obowiązek, na żądanie zablokujemy Twoje dane.

Możesz wprowadzić zmiany lub wycofać swoją zgodę, powiadamiając nas ze skutkiem na przyszłość.

Oczywiście w dowolnym momencie przekażemy Ci również informacje o danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Z przyjemnością je poprawimy lub usuniemy na żądanie, pod warunkiem, że nie ma ustawowych wymagań dotyczących przechowywania. Wnioski o dostęp, korektę lub usunięcie danych można składać w następujący sposób:

E-mail:

datenschutz@louis.de

Adres Pocztowy:

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH

- Prywatność-

Rungedamm 35
21035 Hamburg
Niemcy

10. Prawo do odstąpienia od umowy (art. 13 ust. 2c RODO)

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w polu poniżej: Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Prawo do sprzeciwu zgodnie z Art. 21 RODO

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Nawet jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli Twoja konkretna sytuacja poda powody przemawiające przeciwko przetwarzaniu danych.

W wyniku sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie służy do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane również w celu reklamy bezpośredniej w ramach przepisów ustawowych, możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej, nie będziemy już przetwarzać ich w tym celu.

Twój sprzeciw działa także w przyszłości, i może być zgłoszony w dowolnej formie. Jeśli to możliwe, skieruj swój sprzeciw do wyżej wymienionej osoby kontaktowej.

Możesz szybko i łatwo odwołać swoją zgodę na korzystanie z tak zwanych śledzących plików cookie podczas odwiedzania sklepu internetowego.

11. Prawo do wniesienia skargi do organów nadzorczych (art. 13 ust. 2d RODO)

Jeśli przetwarzanie danych przez nas nie jest satysfakcjonujące, masz prawo skontaktować się z wymienionym wyżej inspektorem ochrony danych lub organem odpowiedzialnym za nadzór nad ochroną danych w swoim (federalnym) kraju lub kraju związkowym głównej siedziby naszej firmy.

12. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu (art. 13 ust. 3 RODO)

Nie planujemy takiego przetwarzania.

W przypadku, gdy powinniśmy planować przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu nie wymienionym powyżej, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem w ramach przepisów prawnych.

13. Bezpieczna transmisja danych

Chronimy Twoje dane za pomocą bezpiecznego połączenia SSL. Długość klucza: RSA 2048 bit / 128 bit. W zależności od funkcjonalności przeglądarki dane użytkownika są szyfrowane przy użyciu maksymalnie 128 bitów RC4, bitów Triple-DES 168 lub 256 bitów AES.

Wszystkie dane w procesie zamówienia są szyfrowane, takie jak:

 • Nazwisko, imię, adres, numer telefonu itp.
 • Wybrana metoda płatności
 • Informacje o karcie kredytowej i koncie

Ponadto zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją twoich danych przez osoby nieupoważnione.

14. Zmiany w naszej polityce prywatności

Aby móc spełnić obecne wymagania prawne lub dostosować oświadczenie o ochronie danych w przypadku zmian w naszych usługach (np. Wprowadzenie nowych usług), zastrzegamy sobie prawo do ich okresowej zmiany.

Dlatego podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej obowiązuje nowa deklaracja o ochronie danych.