Ogólne warunki umowy i przewodnik usług

I. Ogólne warunki umowy

I.1. Przedsiębiorca

Firma i adres dla doręczeń:

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg
Zarząd: Nico Frey, Joachim Grube-Nagel

24h-Tel.: 221 041 667
Email: service@louis.pl

Sąd Rejestrowy: Amtsgericht Hamburg HRB 134 260
Nr NIP / VAT UE: PL5263153324
WEEE-Reg.-Nr. / Nr indentyfikacyjny zużytego sprzętu: 00 00 01 153

Dane Bankowe:
HypoVereinsbank AG - Hamburg
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE 86 2003 0000 0000 3014 08

[dalej jako: Detlev Louis, Sprzedawca]

I.2. Zamówienie i zawarcie umowy

Towary przedstawione w naszym sklepie internetowym lub w naszej bieżącej reklamie wraz ze szczegółowym opisem nie stanowią wiążącej oferty z naszej strony. Składasz prawnie wiążącą ofertę, jeśli złożysz zamówienie na piśmie, telefonicznie, elektronicznie lub w innej formie. Podobnie składasz nam prawnie wiążącą ofertę, jeśli wprowadzisz informacje wymagane we wszystkich naszych formularzach zamówień online w naszym sklepie internetowym i ostatecznie klikniesz przycisk „Kup teraz”. Natomiast zwykłe tymczasowe przechowywanie w koszyku nie stanowi prawnie wiążącej oferty

I.2.1 Dodatkowe informacje dotyczące umów w handlu elektronicznym: Zapisujemy tekst umowy, w tym ogólne warunki po zawarciu umowy, do własnych celów. Przy zamawianiu w naszym sklepie internetowym szczegóły zakupu są zawarte w potwierdzeniu odbioru, które prześlemy Ci pocztą e-mail po otrzymaniu zamówienia. Jesteś zobowiązany do trwałego zapisania tego zamówienia lub wydrukowania tego potwierdzenia zamówienia, aby treść umowy była zawsze dostępna w stałej formie po jej zawarciu. Możesz zapisać późniejsze zawarcie umowy, zapisując wiadomość e-mail z naszym potwierdzeniem odbioru.

Aby rozpoznać i poprawić błędy powstałe podczas wprowadzania danych, chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, umieściłeś wybrane towary w koszyku. Znajdziesz tam również przegląd wszystkich umieszczonych towarów i dokładną kwotę kosztów wysyłki. Następnie kliknij przycisk „Przejdź do kasy”. Na stronie, która następnie się otworzy, wprowadź swoje dane osobowe. Następnie kliknij przycisk „Przejdź do metody płatności”. Tam wybierz żądaną metodę płatności, a następnie kliknij przycisk „Podgląd zamówienia”. Tutaj możesz jeszcze raz przejrzeć wszystkie wybrane towary i wszelkie dodatkowe dane, które wprowadziłeś oraz sprawdzić, czy nie ma błędów wprowadzania danych. Możesz teraz dokonywać poprawek, klikając przycisk „Zmień” lub „Wstecz”. Czy teraz wszystko jest w porządku? Dopiero po kliknięciu przycisku „Kup teraz” prześlesz wiążącą ofertę. Tylko wtedy, gdy złożysz zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, prześlemy Ci potwierdzenie odbioru pocztą e-mail, które powinno jedynie poinformować Cię o otrzymaniu zamówienia, w którym szczegóły zamówienia są ponownie wymienione. To potwierdzenie odbioru nie stanowi przyjęcia Twojej oferty. Dopiero wraz z wysyłką zamówionych przez nas towarów, która stanowi akceptację Twojej oferty, umowa kupna z Tobą weszła w życie zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami.

Wyjątek: przy płatności z góry / PayPal zamówienie jest przyjmowane bezpośrednio wraz z zamówieniem.

I.3. Warunki dostawy

I.3.1 W Niemczech zamówione i dostępne towary zostaną dostarczone do Ciebie w ciągu 1-3 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Przy płatności z góry 5-6 dni po zleceniu płatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przestrzeganie tego terminu dostawy, chyba że jego niedochowanie wynika z umyślnego lub rażącego niedbalstwa z naszej strony. Jeśli masz już numer klienta, podaj go przy składaniu zamówienia. W przypadku opóźnień w dostawie lub jeśli zamówienie nie może zostać dostarczone w całości lub w części, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym i zwrócimy płatność już otrzymaną.  

W żadnym wypadku nie wyślemy artykułów zastępczych bez uprzedniej zgody z tobą, nawet jeśli były one równoważne pod względem jakości i ceny. W przypadku dostaw za granicę odsyłamy do następującego punktu. I.5. W odniesieniu do obowiązujących zryczałtowanych kosztów wysyłki prosimy o zapoznanie się z informacjami w naszym sklepie internetowym w części „Koszty wysyłki”. W przypadku dostaw do miejsc docelowych poza Unią Europejską możesz ponieść dodatkowe koszty celne. Informacje są przekazywane przez lokalny organ celny.

Wszelka komunikacja z nami odbywa się wyłącznie w języku niemieckim; dotyczy to również zawarcia umowy. W naszym sklepie internetowym jest to również możliwe w języku angielskim, francuskim, włoskim lub holenderskim.

I.3.2 Jeśli za Twoją zgodą dostarczymy częściowe zaległości z tytułu zamówienia, oczywiście otrzymasz je bez opłaty pocztowej i opakowania. Rejestrujemy częściowe pozostałości dla każdego kraju docelowego w wartościach poszczególnych artykułów (np. W Niemczech od 4,00 EUR). Jeśli wartość towaru jest niższa (lub jeśli nie wyraziłeś zgody na kolejną dostawę), prosimy o zamówienie przedmiotu (ów), gdy jest (są) ponownie dostępne.

I.4. Płatności

Oferujemy następujące metody płatności: zakup na raty, zakup z odroczonym terminem płatności (wymagana wiarygodność kredytowa), PayPal, karta kredytowa, płatność przy odbiorze i przedpłata przelewem bankowym. Zazwyczaj dostarczamy na konto (wymagana wiarygodność kredytowa). Jeśli sprawdzenie Twojej wiarygodności kredytowej wykaże, że nie jesteś uważany za wiarygodnego kredytowo, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub dostarczenia wyłącznie w oparciu o bezpieczną metodę płatności (punkty 4.2–4.5). Przy każdym zamówieniu zastrzegamy sobie prawo do nie oferowania niektórych metod płatności i odwoływania się do innych metod płatności, na przykład w celu zabezpieczenia naszego ryzyka kredytowego, tylko z góry. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie koszty transakcji pieniężnej.

I.4.1 Dostarczamy na konto. Wraz z zamówieniem upoważniasz nas do przeprowadzenia kontroli kredytowej niezbędnej do wykluczenia ryzyka kredytowego (dalsze informacje na ten temat w zakresie ochrony danych) i płacisz przelewem bankowym na nasze konto w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury. Dokonując zakupu na raty lub zakupu docelowego (z odroczonym terminem płatności), przeprowadzamy tę samą kontrolę kredytową, a Ty płacisz przelewem bankowym na nasze konto w uzgodnionych przez nas terminach płatności. Oferujemy zakupy ratalne i docelowe (z odroczonym terminem płatności)  od minimalnej wartości zakupu wynoszącej 199,00 EUR. Szczegóły dotyczące zakupu na raty i zakupu docelowego (z odroczonym terminem płatności) można znaleźć w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://www.louis.de/service/rund-ums-einkaufen/ratenkauf

I.4.2 Płacąc przez PayPal, zezwalasz nam na rozliczenie płatności od PayPal. Płatność za pomocą PayPal jest możliwa tylko w sklepie internetowym.

I.4.3 W przypadku zakupu kartą kredytową konto karty kredytowej zostanie obciążone po otrzymaniu zamówienia.

I.4.4 Jeśli płacisz pocztą za pobraniem, oprócz kwoty faktury i podstawowych kosztów wysyłki, płacisz za pobraniem opłatę w wysokości 6,90 EUR (stan na 03/2018 r.)

I.4.5 W przypadku wybrania metody przedpłaty podamy dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia. Kwota faktury musi zostać przelana na nasze konto w ciągu 10 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Twoje zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki po otrzymaniu całkowitej kwoty i wysłane do Ciebie.

I.5. Ceny, własność i koszty wysyłki

I.5.1 Obowiązują ceny podane w ofercie w momencie składania zamówienia. Podane ceny są cenami końcowymi, tj. zawierają obowiązujący ustawowy podatek od wartości dodanej / VAT. Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu. Jeśli działasz niezgodnie z umową,  

w szczególności w przypadku opóźnionej płatności, jesteśmy uprawnieni do żądania towarów, jeśli odstąpiliśmy od umowy.

Nie pobieramy podatku od sprzedaży za zakupy lub dostawy do klientów spoza Unii Europejskiej, wówczas niemiecki podatek VAT zawarty w naszych cenach końcowych nie ma zastosowania.  

Z reguły płacisz krajowy podatek od sprzedaży i wszelkie opłaty celne, gdy dostawa jest przekazywana dostawcy doręczania paczek. Przepisy te nie obowiązują w Szwajcarii. Tutaj podatki i opłaty celne są już wliczone w cenę.

I.5.2 W Niemczech i wielu innych krajach naliczamy stałą opłatę transportową. Stawki ryczałtowe można znaleźć w sklepie internetowym pod „Kosztami wysyłki” lub telefonicznie. To samo dotyczy kosztów transportu do krajów spoza Europy.

I.6. Gwarancja – odpowiedzialność producenta za wady towaru

1.6.1 Jeżeli Detlev Louis nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Niemniej jednak większość Towarów dostępnych w Sklepie objętych jest gwarancją producenta. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są̨ w dokumentach gwarancyjnych.  

1.6.2 Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy na adres: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamburg, Telefon: 221 041 667, Email: service@louis.pl.

1.6.3 Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość́, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się̨ w karcie gwarancyjnej.  

1.6.4 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

I.7. Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, roszczenia z rękojmi są oparte na ustawowych przepisach prawa sprzedaży (§§ 433 i nast. BGB – niemieckie kodeks cywilny).

I.7.1 Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność́ z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.  

[Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową].

I.7.2 Sprzedawca (Sklep) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi powstaje, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę̨ fizyczną lub prawną. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.  

I.7.3 Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie: - korespondencyjnej: pod adresem: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamburg

- telefonicznej: 221 041 667,
- e-mail: service@louis.pl,
- osobistej:  w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.  

I.7.4  

Uprawnienia Konsumenta:

Jeżeli produkt ma wadę̨, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i skorzystać z jednego z czterech uprawnień:  

a) wymiana Towaru na nowy;  
b) naprawa Towaru;  
c) obniżenie ceny Towaru;  
d) odstąpienie od umowy – o ile wada ma charakter istotny.  

Na warunkach określonych poniżej, wybór uprawnienia zależy od Konsumenta.  

AD I.7.4 a) - b)

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę̨, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę̨ w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.  

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę̨ usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę̨. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się̨ pod uwagę̨ niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.  

AD I.7.4 c) - d)

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę̨, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę̨ usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę̨ albo Sprzedawca nie uczynił zadość́ obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.  

Obniżona cena powinna pozostawać́ w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość́ Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

I.7.5 

Konsument nie może odstąpić́ od umowy jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są̨ wadliwe i dają̨ się̨ odłączyć́ od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych  

I.7.6

Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się̨ do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.

I.8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

I.8.1 Detlev Louis podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego, - zgodnie z z aktualną wiedzą techniczną i starannym działaniem.

I.8.2 Zachęcamy Klientów do powiadamiania nas o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego - pod adresem: service@louis.pl

I.8.3 Celem ułatwienia naszej współpracy, zachęcamy do podania w reklamacji dostrzeżonej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu internetowego oraz daty zauważenia nieprawidłowości.

I.8.4 Detlev Louis zobowiązuje się̨:

- usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów,  
- odpowiedzieć na reklamację niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  

I.9. Odpowiedzialność

W pozostałym zakresie nasza odpowiedzialność za szkody, niezależnie od przyczyny prawnej (szczególnie w przypadku opóźnienia lub wad), ogranicza się do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do naszej odpowiedzialności za umyślne zachowanie lub rażące zaniedbanie, za gwarantowane cechy jakościowe, za obrażenia życia, kończyny lub zdrowia lub na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt.

I.10. Prawo odstąpienia od umowy

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę̨ na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny.  

[Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową].

I.10.1 Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru lub ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami, Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamburg, telefon: 221 041 667, e-mail: service@louis.pl i złożyć wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz to zrobić korzystając z formularza określonego w sekcji I.9.3. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe. Dla zachowanie terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem terminu.


Skutek odstąpienia

Jeśli odstąpisz od tej umowy, dokonamy zwrotu wszystkich płatności, które od ciebie otrzymaliśmy, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z faktu, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, którą oferujemy). Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu środków skorzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą inaczej; w żadnym wypadku nie obciążymy Cię za tę spłatę.

Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów na terenie Niemiec i Austrii. Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

I.10.2 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Istnieją prawne wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy (§ 312 g ust. 2 BGB). Oznacza to, że nie możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość, jeśli zamówione przez ciebie towary zostały specjalnie wykonane zgodnie z twoimi życzeniami lub są wyraźnie dostosowane do twoich osobistych potrzeb i nie można ich sprzedać w inny sposób ze względu na twoje życzenia.

Ponadto Twoje pierwotnie istniejące prawo do odstąpienia wygasa w przypadku umów:

  • na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higieny, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie,
  • dostawy towarów, jeżeli ze względu na ich charakter zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami po dostawie,
  • na dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć ta została usunięta po dostarczeniu

I.10.3 Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go.

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH
Rungedamm 35
21035 Hamburg

E-mail: service@louis.pl

Ja / my (*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie / nas umowy (*) na zakup następujących towarów:

(Uprzejmie prosimy o podanie dokładnego numeru artykułu w tym miejscu. Nie jest to przewidziane przez prawo, ale pomoże nam lepiej przetworzyć proces. Dziękujemy.)

Zamówionych w dniu ... (*) / otrzymanych w dniu ... (*)
Nazwa konsumenta (-ów):
Adres konsumenta (-ów):
Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej):
Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

I.11. Rozszerzone prawo zwrotu jako nasza usługa dodatkowa

Oprócz prawa do odstąpienia od umowy, konsumenci mogą wymienić lub zwrócić dowolny zakupiony od nas produkt w ciągu 2 lat (data dowodu zakupu), jeśli jest on nadal kompletny, nowy (nieużywany), w oryginalnym opakowaniu i nie jest zabrudzony, w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu. Jeśli aktualna cena sprzedaży jest niższa, tylko ta kwota zostanie zwrócona.

Do wszystkich zwrotów dołącz dowód zakupu. Jeśli to możliwe, proszę podać powód zwrotu na formularzu zwrotnym. Nie jest to dla ciebie obowiązkowe, ale daje nam możliwość wyeliminowania ewentualnych słabych punktów i poprawy siebie. Adres zwrotny to: Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, obsługa klienta, 21027 Hamburg, Niemcy.

Proszę zwrócić uwagę na tę specjalną usługę, która wykracza daleko poza prawo. To rozszerzone prawo zwrotu nie wpływa na twoje prawa i roszczenia. W szczególności masz również prawo do odstąpienia od umowy (sekcja I.9) i ustawowych uprawnień gwarancyjnych (sekcja I.6) oraz z tytułu rękojmi (sekcja I.7). To rozszerzone prawo zwrotu nie ma zastosowania do artykułów spożywczych, książek, map, nośników danych dla danych cyfrowych (np. Płyt CD i DVD), oprogramowania, baterii (ze względu na ich starzenie, nawet gdy nie są używane) i wszystkich przedmiotów do jednorazowego użytku.

I.12. Dowód zakupu

Zachowaj wszystkie dowody zakupu. Są ważne jako dowód zakupu w przypadku reklamacji lub kradzieży dla firm ubezpieczeniowych. Twoje zamówienia zostaną zapisane u nas. W przypadku zgubienia dokumentów związanych z zamówieniami prosimy o kontakt mailowy / telefoniczny. Z przyjemnością prześlemy Ci kopię szczegółów zamówienia. W zamkniętej grupie użytkowników „Mein Louis” w naszym sklepie internetowym masz dostęp do swoich kopii faktur w dowolnym momencie.

I.13. Właściwość sądowa, wybór prawa

Jeśli jesteś konsumentem mającym miejsce zamieszkania poza UE, zastrzegamy właściwość sądową według miejsca siedziby naszej firmy. Do wszelkich roszczeń między tobą a nami ma zastosowanie wyłącznie prawo niemieckie, o ile na skutek wyboru prawa – ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju UE, w którym masz miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie naruszona. Wybór prawa niemieckiego nie pozbawia jednak konsumentów zawierających niniejszą umowę ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego miejsca pobytu.

I.14. Uwagi dotyczące pozasądowych procedur rozstrzygania sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę dla pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość wstępnego rozstrzygania sporów związanych z zamówieniem online bez udziału sądu. Platforma rozstrzygania sporów jest dostępna pod zewnętrznym linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Staramy się rozstrzygać wszelkie spory dotyczące naszej umowy w drodze wzajemnego porozumienia. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym i niestety nie możemy zaoferować udziału w takich postępowaniach.

Nasz adres e-mail: service@louis.pl

Nasz sklep www.louis.de jest opatrzony certyfikatem EHI sklepu internetowego. Aby otrzymać tę pieczęć, jesteśmy regularnie kontrolowani przez EHI Retail Institute GmbH pod kątem zgodności z kryteriami Kodeksu Postępowania EHI. Możesz zobaczyć kodeks postępowania pod tym linkiem: https://ehi-siegel.de/shopbetreiber/ehi-siegel/pruef-zonen-bedingungen/pruef-konto/

I.15. Informacja o ochronie danych

Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH, Rungedamm 35, 21035 Hamburg, jako osoba odpowiedzialna, przetwarza Twoje dane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach reklamowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twojego adresu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z powyższym adresem, dział ochrony danych lub pocztą elektroniczną na adres datenschutz@louis.de. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w Internecie: https://www.louis.de/datenschutz.

Ogólne warunki umowy i przewodnik usług

0
iconDownload

Adobe Acrobat Reader

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyższej.

Oprogramowanie to można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Adobe.

Status 07/2020, błędne wydruki i błędy zastrzeżone.